Obsah

Výroční zpráva obce Žákava
 o svobodném přístupu k informacím
za rok 2007 .
 
 
Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění :
 
I. 
Počet podaných žádostí o informace 
(§ 18 odst. 1 písm. a)
 
Nebyly podány žádné žádosti.
 
II. 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
(§ 18 odst. 1 písm. b) 
 
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 
III.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
(§ 18 odst. 1 písm. c) 
 
Žádné rozhodnutí Obecního úřadu v Žákava nebylo přezkoumáno soudem. 
 
 
IV.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
(§ 18 odst. 1 písm. d)
 
Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno. 
 
 
V. 
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
(§ 18 odst. 1 písm. e)
 
Nebyly poskytnuty žádné další informace.
 
 
 
 
V Žákavé dne 28.března 2008
 
 
 
                                                                                              Václav Kotora
                                                                                               starosta obce