Obsah

Výroční zpráva obce Žákava

o svobodném přístupu k informacím za rok 2006.

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění :
I.
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)
Nebyly podány žádné žádosti.

II.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)
Žádné rozhodnutí Obecního úřadu v Žákava nebylo přezkoumáno soudem.

IV.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
(§ 18 odst. 1 písm. d)
Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

V.
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona (§ 18 odst. 1 písm. e)
Nebyly poskytnuty žádné další informace.


V Žákavé dne 30.března 2007 


Václav Kotora starosta obce