Obsah

Sazebník cen Obecního úřadu Žákava

za poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 
základní správní poplatek:                                             50,00 Kč         za každou i započatou stránku
                                                                                            (viz zákon 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Přímé náklady:
  Kopírování:
            formát A4 jednostranně                                         1,00  Kč
            formát A4 oboustranně                                           2,00 Kč
            formát A3 jednostranně                                          2,00  Kč
            formát A3 oboustranně                                          4,00
            kopie z vázaných předloh a map A4 jednostranná     1,50 Kč
            kopie z vázaných předloh a map A3 jednostranná     3,00 Kč
            kopie z vázaných předloh a map A4 oboustranná      2,50 Kč
            kopie z vázaných předloh a map A3 oboustranná       5,00 Kč
           
Práce s počítačem:
            výstup z Internetu                                                   2,00 Kč za každou i započatou minutu
kopírování na disketu                                             20,00  Kč včetně diskety
            tisk z počítače černý, formát A4                                1,00  Kč
            tisk z počítače barevný, formár A 4                           3,00 Kč
           odeslání informace e-mailem do 20 str. formátu A4    10,00 Kč
           odeslání informace e-mailem za každých dalších i 
                                    započatých 20 stran formátu A4      30,00 Kč
Ostatní přímé náklady:
 
            práce úředníka obce   (za každou i započatou hodinu)                                         100,- Kč
            práce s archiváliemi   (za každou i započatou hodinu)                                          200,- Kč
            telefonní služby za každých i započatých 5 minut hovoru (pevná linka) po ČR           10,- Kč
            telefonní služby za každých i započatých 5 minut hovoru (mobil) po ČR                   30,- Kč
            fax jedna stránka A4                                                                                          10,- Kč
            cestovní náklady          (sazby dle zákona č. 119/92 Sb., v platném znění)
Ke každé informaci zasílané prostřednictvím České pošty bude připočten příslušný poštovní tarif za odeslanou zásilku.
 
Obec Žákava jako povinný subjekt v souladu se § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., bude vybírat úhradu zálohy za požadovanou informaci podle rozsahu poskytované informace . O předpokládané výši poplatku bude žadatel seznámen při podání žádosti o informaci. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku .
 
 
 
                                                                                                                              _________________________
                                                                                                                                    Václav Kotora, starosta