Obsah

Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem je kancelář starosty obce na adrese  Žákava 76. 

Podat osobně žádost nebo obdržet rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj. pondělí 8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 hod. a středa  8,00 - 12,00 hod.  a 13,00 - 18,00 hod.

Písemně lze podat žádost o informaci na adrese :  Obecní úřad Žákava, Žákava 76, 332 04  Nezvěstice

Elektronická adresa :  ucetni@zakava.cz