Obsah

 

 
 
Ž Á D O S T    o informaci .
                                                                                                Obec Žákava / Obecní úřad Žákava
                                                                                                 K rukám ___________________
                                                                                                 ___________________________
                                                                                           Žákava 76, 332 04  p. Nezvěstice
Žadatel :
Jméno a příjmení     ____________________________________________________
Adresa                     ____________________________________________________
Věc : ___________________________________________________
Text žádosti __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
V Žákavé dne ­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________
                                                                                                        _______________________
                                                                                                                       Podpis