Obsah

V roce 2021 můžete knihovnu navštívit v následujících termínech - vždy středa od 16 do 18 hodin:

6. ledna, 13. ledna

3. února, 24. února

10. března, 17. března

 

7. dubna, 21. dubna

12. května, 19. května

3. června, 23. června

 

14. července, 21. července

4. srpna, 11. srpna

1. září, 15. září

 

6. října, 13. října

3. listopadu, 24. listopadu

8. prosince, 15. prosince