Obsah

V roce 2021 můžete knihovnu navštívit v následujících termínech - vždy středa od 16 do 17 hodin:

 

7. dubna, 21. dubna

12. května, 19. května

3. června, 23. června

 

14. července, 21. července

4. srpna, 11. srpna

1. září, 15. září

 

6. října, 13. října

3. listopadu, 24. listopadu

8. prosince, 15. prosince