Obsah

zpravodaj obce ŽÁKAVA

Typ: ostatní
zpravodaj obce  ŽÁKAVA 1vydal Obecní úřad Žákava, Žákava 76

Slovo starosty

  

Dobrý den vážení spoluobčané,

   dovolte mi, abych na konci roku v krátkosti shrnul několik nejvýznamnějších akcí, které jsme letos uskutečnili, a nastínil Vám některé naše plány v roce 2022.

   I v letošním roce nás, jak v jarních, tak opět i v podzimních měsících, omezovala opatření ohledně Covid-19. Nezbývá než doufat, že v příštím roce se už toto stane opravdu minulostí a budou se moci konečně uskutečnit všechny plánované akce bez jakýchkoli omezení.

   Bohužel stejně jako v loňském roce pokračovala kůrovcová kalamita i v roce letošním, a byla umocněna dvěma větrnými kalamitami na začátku léta. Celkem se muselo v lesích vytěžit cca 3.500m³ (kůrovec cca 1750 m³ a větrná kalamita cca 1750m³). Na jaře bylo stejně jako v loňském roce vysázeno necelých 45.000ks sazenic a rozsáhlé zalesňování nás čeká také v roce příštím. Obrovské množství práce v lese i nad rámec svého pracovního úvazku odvádí v této nelehké době lesní obce pan Kotora Václav, kterému bych zde chtěl i takto veřejně poděkovat.

   Ze stavebních akcí proběhla úprava prostor obecního úřadu a knihovny, kterou doufám každý kladně ocení při jejich návštěvě – tato akce byla podpořena z rozpočtu Plzeňského kraje. Dotaci se podařilo také získat na opravu střechy hasičské zbrojnice, která začala v loňském roce a letos byla dokončena. Ze státního fondu dopravní infrastruktury pak byla podpořena výstavba chodníku na Štítov. Z dotací ministerstva životního prostředí bylo podpořeno pořízení kompostérů, které ti z Vás, jenž si zažádali, dostali bezplatně k užívání. Několik kompostérů je ještě k dispozici, proto pokud by měl ještě někdo zájem, tak se může přihlásit na OÚ.

   Ohledně odpadového hospodářství, se kterým souvisí svoz komunálního odpadu a jeho úhrady, jsou od 1.1.2022 velké změny. Z důvodu platnosti nového zákona o odpadech musejí všechny obce vydat nové obecně závazné vyhlášky a vybrat si jeden ze dvou systémů plateb za svoz komunálního odpadu. Ani jeden není ideální a obce již nemají možnost si tento systém upravit k obrazu svému a tak se bude další věc, která bezproblémově fungovala, měnit. Snažili jsme se najít nejideálnější variantu, což nebylo úplně možné, a tak Vás prosím o pochopení. Pokud se v příštím roce objeví v praxi nějaké příklady, jak systém upravit v souladu se zákonem, budeme o tom určitě uvažovat. Více o odpadech naleznete na další straně.

   Projektově se podařilo na příští rok připravit zokruhování vodovodu v lokalitě Roboty, které bylo nutné k posílení kapacity v této lokalitě, a jenž by mělo být realizováno v příštím roce společně s úpravou povrchů komunikací. Žádost o vydání stavebního povolení je podána také na výstavbu nového hospodářského dvora.

   Také letos jsme společně s některými z Vás vysadili okolo polních cest dalších 30 ovocných stromků, na čemž se letos významně podíleli mladí žákavští hasiči za což jim patří velké poděkování, stejně jako za příkladnou reprezentaci na hasičských soutěžích. Také ostatní spolky, (fotbalisté, myslivci, včelaři) jsou v této nelehké době aktivní a fotbalisté jsou ve všech věkových kategoriích velice úspěšní. Rád bych proto všem rád popřál hodně zdaru a elánu i v příštím roce.

   Přeji Vám Všem do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a snad se v tom příštím roce už opravdu vrátíme do starých kolejí a to co se na nás dnes valí každý den ze všech zpráv, bude za rok jen ošklivou vzpomínkou.

 

Odpady

   Jak jsem již předeslal, od nového roku se na základě nového zákonu o odpadech zásadně mění systém odpadového hospodářství. Občanů se to dotkne hlavně v platbách za likvidaci komunálního odpadu. Již od léta zastupitelé zvažovali jaký systém ze dvou možných pro občany vybrat a v každém systému jsme zvažovali různé varianty tak, aby pro Vás zůstaly platby co nejpodobnější stávajícímu systému a také co nejspravedlivější. Bohužel v každém systému je nějaké úskalí a asi až praxe v různých obcích ukáže, zda nezvolíme v příštích letech jiný systém. Zatím jsem přesvědčen, že jsme ze všech možností vybrali to nejmenší zlo.

   Nakonec byl zvolen systém s platbou na každého občana s trvalým pobytem na území obce, či na majitele nemovitosti.

Poplatek činí 700,- Kč. Poplatek může zaplatit každý jednotlivě, ideální však je, aby se trvale přihlášení na jedné nemovitosti či z jedné domácnosti domluvili a zaplatili najednou, a rovnou si zvolili a případně doplatili vyšší počet svozů, než na jaký vznikne zaplacením poplatku nárok.

příklad:

  1. v domě bydlí 1 osoba - zaplatí 700,- Kč, má nárok na 5x jednorázový svoz či 5x pytel na komunální odpad. Pokud bude chtít svoz např. 1x za 14 dnů (cena 2100,-Kč) doplatí si 1400,-Kč a obdrží známku na svoz 1x14dnů.
  2. v domě bydlí 4 osoby - zaplatí 2800,- Kč, mají nárok na známku na kombinovaný svoz. Pokud budou chtít svoz např. 1x za týdně (cena 3100,-Kč) doplatí si 300,-Kč.

 

   Jsem si vědom, že v některých případech (hlavně u vícečetných domácností) bude vycházet poplatek dráž než v letošním roce, ale na druhou stranu je potřeba říci, že jen tento rok bude stát obec odpadové hospodářství více než 450.000,- Kč, což je cca 1000,-Kč na obyvatele. I nadále bude tedy obec systém odpadů dotovat nemalou částkou ze svého rozpočtu.

 

Výběr plateb poplatků a bude probíhat:

pondělí a středa 24.1, 26.1, 31.1, 2.2, 7.2, a 9.2 od 8:00 - 11:30 a 12:30 – 17:00

 

zaplaceno

nárok bez doplatku na:

1 osoba / nemovitost

700,00 Kč

5x pytel na komunální odpad

+ 3x pytel plast

2 osoby / nemovitost

1 400,00 Kč

známka - svoz 1x měsíčně

+ 6x pytel plast

3 osoby / nemovitost

2 100,00 Kč

známka - svoz 1x 14dnů

+ 9x pytel plast

4 osoby / nemovitost

2 800,00 Kč

známka - kombi (1x 14dnů léto, 1x týdně zima)

+ 12x pytel plast

5 osoby / nemovitost

3 500,00 Kč

známka - svoz 1x týdně

+ 15x pytel plast

6 osoby / nemovitost

4 200,00 Kč

známka - svoz 1x týdně

+ 18x pytel plast

7 osoby / nemovitost

4 900,00 Kč

známka - svoz 1x týdně + známka - svoz 1x měsíc

+ 21x pytel plast

8 osoby / nemovitost

5 400,00 Kč

známka - svoz 1x týdně + známka - svoz 1x 14dnů

+ 24x pytel plast

 

 

Typ a objem nádoby

Četnost svozů ročně

Počet svozů za rok

Cena služby za rok s DPH

Popelnice 110, 120 litrů

plech, plast

1x týdně

52

3100,-

1x 14 dnů

26

2100,-

kombinovaný

40

2600,-

1x měsíc

12

1200,-

Popelnice

240 litrů

1x 14 dnů

26

3700,-

1x měsíc

12

2000,-

Jednorázová známka

 

 

120,-

Pytel na komunál

 

 

120,-

Pytel na plast

 

 

10,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna Žákava

Vás srdečně zve k návštěvě svých nových prostor v přízemí OÚ.

Otevřeno je dvakrát v měsíci, a to pokaždé ve středu od 16 do 18 hodin.

Co v knihovně najdete?

Velký výběr knih různých žánrů pro všechny věkové kategorie: čtení pro nejmenší děti i školáky (včetně povinné četby), naučná literatura, historické a společenské romány, thrillery, detektivky i romantické příběhy. Knihovní fond je stále aktualizován.

Doplňkové služby: veřejný internet zdarma, MVS (možnost půjčit si jakoukoliv knihu z jiných knihoven v ČR) a další.

Bližší informace najdete na:

www.zakava.cz/obec-1/obecni-knihovna-zakava/

e:mail:  knihovnazakava@seznam.cz

 

V roce 2022 můžete přijít v následujících termínech:

19. ledna

26. ledna

9. února

16. února

9. března

30. března

13. dubna

20. dubna

4. května

11. května

1. června

15. června

13. července

27. července

3. srpna

24. srpna

7. září

14. září

5. října

19. října

9. listopadu

16. listopadu

7. prosince

21. prosince

 

 

Vyzkoušejte nové informační kanály.

Na webových stránkách www.zakava.cz se můžete přihlásit k odběru informací prostřednictvím emailu – stačí se k odběru zaregistrovat.

Využít můžete také mobilní aplikaci „V obraze“, která vám doručí informace přímo do Vašeho chytrého telefonu.

Stačí si ve Vašem telefonu otevřít aplikaci Obchod Play, App Store nebo HUAWEI AppGalery (dle typu telefonu), do vyhledávacího okna zadat název „V OBRAZE“ a  instalovat.


Vytvořeno: 29. 12. 2021
Poslední aktualizace: 29. 12. 2021 08:44
Autor: Milan Polívka